Windows: Export súborov a adresárov z prieskumníka

28.06.2013 00:42 ·

V článku si ukážeme, ako je možné získať výpis súborov a adresárov v stromovej štruktúre a uložiť ho do textového súboru.

V grafickom rozhraní operačného systému Windows nenájdeme funkciu, pomocou ktorej by sme vedeli vytlačiť zoznam položiek v adresári. Môže byť užitočná napr. pri tlači názvov pesničiek, obrázkov, údajových a iných typov súborov. Hoci Windows túto vlastnosť na prvý pohľad nemá, vieme sa k nej dostať cez príkazový riadok.

Príkazový riadok nájdeme v ponuke štart, kde do vyhľadávacieho poľa zadáme cmd a otvoríme cmd.exe. Alternatívne môžeme príkazový riadok  spustiť vyvolaním okna pomocou kláves windows+r a opäť zadaním znakov cmd.

Ponuka štart

Na zobrazenie zoznamu súborov budeme používať príkaz tree. Ak zadáme do príkazového riadka help tree a stlačíme enter, zobrazí sa pomocník k tejto funkcii.

Pomocník k príkazu tree

Parametrami príkazu je názov jednotky (drive), umiestnenie (path) a prepínače pre rekurzívny výpis zoznamu (F) a vynútenie použitia textových znakov (A). Prepínač F spôsobí, že sa vypíše aj obsah všetkých vnorených adresárov. Zoznam budeme chcieť uložiť do textového súboru, preto použijeme aj prepínač A, inak by sa v súbore nachádzali nečitateľné znaky. Ak neuvedieme názov jednotky a umiestnenie, príkaz automaticky vyberie aktuálny adresár, v ktorom sa nachádzame.

Na príklade si ukážeme výpis zoznamu MP3. Jednotku ani umiestnenie definovať nebudeme. Namiesto toho sa do zvoleného adresára dostaneme pomocou nasledovných príkazov.

Na zmenu adresára slúži príkaz cd. Za príkazom uvádzame umiestnenie, do ktorého sa chceme dostať, napr. "cd obrazky", kde "obrazky" je adresár. Ak umiestnenie nepoužijeme, žiadna zmena adresára nenastane. Ak sa potrebujeme dostať o adresár vyššie, zvolíme umiestnenie "..", teda príkaz bude mať tvar "cd ..". Názov umiestnenia vieme počas písania dynamicky doplniť tabulátorom.

Zoznam súborov a adresárov v aktuálnom umiestnení vypíšeme príkazom dir. V PC pravdepodobne nemáme len jeden logický disk. Pre zmenu jednotky nepoužívame príkaz cd, ale len zadáme menovku jednotky s dvojbodkou. Po uvedení predošlých príkazov by sme sa mali vedieť dostať do zvoleného adresára.

zmena jednotky

Najskôr sme zmenili diskovú jednotku, zobrazili obsah disku a vstúpili do adresára hudby.

Volanie príkazu tree

Ďalej doplníme tabulátorom počas písania názov albumu a vstúpime dnu. Nakoniec zavoláme príkaz tree v hore uvedenom tvare (a) a výstup presmerujeme pomocou znaku ">" (b) do textového súboru (c), ktorý sa uloží do toho istého adresára. Časti (b) a (c) môžeme vynechať, keď chceme vypísať štruktúru adresára priamo do príkazového riadka. 

Výsledný súbor: zoznam_MP3.txt.

Komentáre:
Pridať príspevok

meno
e-mail (nutný pre zobrazenie gravatara)
web
opíšte číslo päť

v okne